Izaberite stranicu

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

26. siječnja 2022. | Gradsko vijeće, Mandat 2021.-2025., Sjednice

Sjednica je održana 26. siječanj 2022. s početkom u 16:00 sati sa sljedećim

DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaži balon dvorane kod Učiteljskog fakulteta Materijal
  2. Donošenje Odluke o prestanku Zaklade za nadarene učenike, studente i mlade znanstvenike dr. Ivana Novaka Materijal
  3. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2022. Materijal
  4. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022. Materijal
  5. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2022. Materijal
  6. Donošenje Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022. Materijal
  7. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za 2022. Materijal
  8. Donošenje Programa utroška šumskog doprinosa za 2022. Materijal
  9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Materijal
  10. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  11. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Materijal
  12. Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda Materijal

  AUDIO ZAPISNIK s 6. sjednice Gradskog vijeća:

  Izvod iz zapisnkia s 6. sjednice Gradskog vijeća:

  Izvod_iz_zapisnika_sa_6_sjednice_GV

X
Skip to content