Izaberite stranicu

Održana 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

 Sjednica je održana 10. srpnja 2014. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

D N E V N I M    R E D O M

1.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2014. (materijal)
2.    Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2014. (materijal)
3.    Odluka i  Izvješće o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014.  (materijal)
4.    Odluka o izradi III. Izmjene i dopune UPU-a „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu (materijal)
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (materijal)
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu (materijal)
7.    Odluka o usvajanju:
a) Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec
b)  Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec  (materijal)
8.    Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca u školskoj godini 2014./2015. (materijal)
9.    Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Čakovec 1 i Dječjeg vrtića Čakovec 2 (materijal)

X
Skip to content