Izaberite stranicu

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA I RADNI DIO KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA održana je 17. lipnja 2021. s početkom u 12:00 sati
u Centru za kulturu Čakovec sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Izbor Mandatne komisije Materijal
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
  -utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
  – svečana prisega članova Gradskog vijeća Izvješće Odluka
 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja Materijal
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Materijal
 5. Imenovanje:
  a. Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Materijal
  b. Odbora za financije i proračun Materijal
  c. Odbora za društvene djelatnosti Materijal
  d. Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Materijal
  e. Komisije za određivanje imena trgova i ulica Materijal

RADNI DIO KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Materijal
 2. Donošenje Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima zamjenice Gradonačelnice Grada Čakovca Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi Materijal
 4. Davanje Suglasnosti o početku postupka javne nabave Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec Materijal

AUDIO ZAPISNIK:

 

Izvod iz zapisnika sa sjednice:

izvod_iz_zapisnika
X
Skip to content