Izaberite stranicu

Održavanje javne rasprave o prijedlogu ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ČAKOVEC – “SAJMIŠTE”

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Odluke gradonačelnice Grada Čakovca (Klasa: 024-04/23-02/13, Urbroj: 2109-02-01-01-23-05 od 2. kolovoza 2023.

OBJAVLJUJE
održavanje javne rasprave o prijedlogu
ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ČAKOVEC – “SAJMIŠTE”

Javni uvid u prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja ČAKOVEC – „SAJMIŠTE“ započinje dana 14. kolovoza i traje do 23. kolovoza 2023. godine.

Javni uvid u prijedlog predmetne Odluke može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, II kat).

Javno izlaganje radi obrazloženja Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja ČAKOVEC – „SAJMIŠTE“ održati će se 21. kolovoza 2023. god. (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici (Ul. kralja Tomislava 15, Čakovec) s početkom u 12,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja ČAKOVEC – „SAJMIŠTE“, tijekom trajanja javnog uvida,
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja,
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 24. kolovoza 2023. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetne Odluke, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na predmetnu Odluku. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 24. kolovoz 2023. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja ČAKOVEC – „SAJMIŠTE“.

KLASA: 350-02/23-01/2
URBROJ: 2109-2-05-01-23-4

PROČELNIK:
Ninoslav Šipoš, dipl.ing.arh.

 

ODLUKA_STAVLJANJE_IZVAN_SNAGE_UPU_SAJMISTE
X
Skip to content