Izaberite stranicu

Policijski sandučići

Projekt “policijski sandučići” predstavlja još jedan u nizu aktivnosti strategije djelovanja „policija u zajednici“ kojim se nastoji zbližiti policija i građani kako bi sigurnosnu situaciju kao i ostale životne uvjete na području gdje žive i rade učinili boljim i kvalitetnijim. Ovom prilikom naglasak je stavljen na prevenciju ispred represije, dakle radi se o tzv. proaktivnom djelovanju, ne čekajući poziv da se u određenoj sredini već dogodi sigurnosni problem ili neki drugi problem koji bi mogao imati utjecaja na život i osobnu sigurnost građana i njihovu imovinu.

U procesu transformacije policije u javni servis građana u poslovima sigurnosti i ujednačavanja standarda djelovanje hrvatske policije sa standardima policija Europske unije, i ovim putem želimo poboljšati kvalitetu policijskih usluga, te usmjeriti policijsko djelovanje u rješavanje problema koji narušavaju sigurnost ljudi i imovine u konkretnoj sredini.

Postavljanjem sandučića građanima se pruža mogućnost da daju svoje prijedloge, sugestije i primjedbe. Isto tako, svjesni činjenice o visokom postotku tzv. „tamne brojke kriminaliteta“ građanima se također omogućava da daju i razne obavijesti o kažnjivim ponašanjima odnosno drugim problemima koje imaju u svojoj sredini, kao što je primjerice:

  1. uništavanja privatne i javne imovine
  2. narušavanja javnog reda i mira
  3. obiteljskog nasilja, zapuštanja djece i maloljetnika
  4. činjenja kriminalnih radnji
  5. komunalni problemi
  6. bilo kakav drugi oblik negativnih pojava i problema s kojima se susreću u svojoj sredini

Na području naše Županije je postavljeno ukupno 28 sandučića, a sandučići su postavljeni najvećim djelom na objektima i u prostorijama lokalne uprave i samouprave.

Sandučići su postavljeni:

  • u objektima i zgradama općinskih i gradskih poglavarstva,
  • zgradi Županije
  • zgradi Policijske uprave
  • pored navedenog u gradu Čakovcu, sandučić će biti postavljen i u  trgovačkom centru „Betex“ Čakovec.

Bez obzira na današnju razvijenost komunikacijske tehnologije i korištenje informatičke opreme, ovakavdirektni ili neposredni pristup komunikacije još uvijek najčešće je prisutan i najviše dostupan našim građanima.

UKAŽITE, POKRENITE, PITAJTE, PREDLOŽITE

X
Skip to content