Izaberite stranicu

Poziv za iskazivanje interesa za izvođenje vatrometa u Čakovcu, povodom dočeka Nove godine i otvorenja manifestacije „Porcijunkulovo“, traži se

20. listopada 2022. | Gradske vijesti, Javni poziv

Predmet ovog poziva je iskazivanje interesa za izvođenje dva (2) vatrometa u Čakovcu, u sklopu programa dočeka Nove godine 1. siječnja 2023. godine te otvorenja manifestacije „Porcijunkulovo“ krajem srpnja 2023. godine.

  1. Opis usluge, mjesto izvođenja i rok isporuke

Usluga obuhvaća izvođenje vatrometa i ishođenje svih potrebnih suglasnosti, odnosno dozvola kod nadležnih tijela potrebnih za izvođenje vatrometa te osiguranje, pripremu, prijevoz i postavljanje, ispaljivanje vatrometa te čišćenja samog mjesta nakon izvođenja vatrometa. Prvi vatromet izvodi se 1. siječnja 2023. godine, s početkom u 00.01, trajanja od 6 do 10 minuta, na Trgu Republike u Čakovcu. Drugi vatromet izvodi se na dan otvaranja manifestacije „Porcijunkulovo“, koja će se održati krajem srpnja 2023. godine, u 21.30, trajanja od 6 do 10 minuta, iznad Perivoja Zrinskih u Čakovcu.

  1. Vrsta vatrometa, kvaliteta i opseg

Vatrometi se izvode na visini od 50 do 70 metara, kalibrima promjera od 30 do 50 milimetara, s minimalno 300 hitaca u minuti, ukupnog trajanja od 6 do 10 minuta. Izvedeni vatrometi trebaju biti raskošni, raznoliki, usporedivi s vatrometima organiziranim tijekom ranijih godina u Čakovcu i gradovima usporedivim s Čakovcem.

  1. Rok, način i uvjeti plaćanja

Račun će se podijeliti na dva dijela, od čega svaki na naplatu dospijeva četiri dana nakon izvođenja vatrometa. Ponuda mora biti iskazana u kunama i eurima. Tečaj za konverziju je 7,53450 kuna za 1 euro.

  1. Dodaci ponudi

Ponuditelji su dužni u svojoj ponudi dostaviti detaljnu specifikaciju s definiranim brojem projektila, njihovim dometom i kalibrima, a sve u skladu s vrstom, kvalitetom i količinom navedenom u točki 2. ovog poziva. Specifikacija će služiti isključivo u svrhu praćenja izvršenja ugovora.

Ponuditelj je dužan dostaviti i dokument kojim dokazuje da ispunjava uvjete za rukovanje eksplozivnim tvarima.

Uz ponudu potrebno je priložiti izjavu da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, uz ugovor, u trenutku potpisa ugovora, dostaviti jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti predmeta nabave u obliku originalne ili ovjerene važeće police osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti prema trećima, uključujući radnike naručitelja i ponuditelja, za slučaj smrti, ozljede ili oštećenje imovine trećih koja proizlaze iz predmeta nabave.

  1. Dostava ponuda

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 1. prosinca 2022. godine na E-adresu: david.vugrinec@cakovec.hr

KLASA: 610-04/22-01/25
URBROJ: 2109/2-06-01-22-01

PROČELNIK
David Vugrinec

Vatromet_2023
X
Skip to content