Izaberite stranicu

PROJEKT EUROPE GOES LOCAL JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA BOLJA BUDUĆNOST MLADIH U ČAKOVCU – produljen rok

1. lipnja 2022. | Europe Goas Local!

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava projekata kojima će se poboljšati život mladih u Gradu Čakovcu.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 50.000,00 kuna.

Na osnovi pristiglih prijava Povjerenstvo za provedbu javnog poziva projekta Europe Goes Local odabrat će jedan projekt koji će se financirati iznosom do 50.000,00 kuna.

Prijavitelj može od Grada Čakovca zatražiti do 100 % za financiranje projekta. Osim toga, prijavitelj može prijaviti projekt koji se može sufinancirati iz vlastitog ili drugih izvora, a u tom slučaju prijavitelj je dužan dostaviti dokaz(e) o izvoru i iznosu sufinanciranja projekta (ugovor, odluka i sl.).

Prihvatljivi prijavitelji projekata su udruge građana, škole, institucije, savjeti mladih, neformalne skupine mladih i pojedinci.

Svaki prijavitelj u okviru ovoga Javnog poziva može prijaviti najviše tri (3) projekta.

U skladu s ovim Javnim pozivom projekti se mogu prijaviti za sljedeća prioritetna područja (područja djelovanja): sigurnost mladih, sport, kultura i zabava, obrazovanje, domaćinstvo, ekologija, razmjene mladih, turizam, uređenje parka, ostalo.

Rok i mjesto podnošenja prijave je 27 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 6. lipnja 2022.

Prijave se mogu dostaviti na sljedeće načine:

  1. Putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na Javni poziv – Europe Goes Local“ na adresu Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec,
  2. Putem adrese e-pošte egl@cakovec.hr. Prijava putem e-pošte mora biti skenirana (potpisana i ovjerena) i dostavljena kao JEDAN PDF dokument.

Prijava projekta mora sadržavati sljedeće:

  1. Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac za prijavu projekta,
  2. Dodatna dokumentacija koja dokazuje važnost provedbe predloženog projekta (fotografije, ponude, skice, troškovnici ili drugi materijali povezani s projektom),
  3. Potrebne suglasnosti za projekt i dokazi da su osigurana sredstva iz drugih izvora ako to projekt zahtijeva.

Neće se razmatrati prijave projekata koji štete okolišu, promiču nasilje ili diskriminaciju, koji predviđaju nepotrebnu obnovu objekata ili se pretežno odnose na građevinske radove, projekti koji su usmjereni samo na jednu ciljnu skupinu, koji nemaju potpuno ili ispravno popunjen prijavni obrazac, koji zahtijevaju dodatne suglasnosti, projektno-tehničku dokumentaciju i sl., osim ako to već nije ishođeno i priloženo prijavi projekta.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga Javnog poziva su putni troškovi, administrativni troškovi, troškovi edukacije volontera, troškovi najma opreme (laptop, mobitel), naknada za voditelja projekta, troškovi reprezentacije (promotivni materijali, hrana i piće za seminar, radionicu i sl.) u maksimalnom iznosu od 15 % od ukupne vrijednosti projekta.

Neprihvatljivi troškovi su troškovi za alkoholna pića te financiranje vanjskih suradnika ili savjetnika, rabljena oprema, režijski troškovi (struja, voda, plin, telefon).

Pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja postaviti na e-adresu egl@cakovec.hr najkasnije 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv.

Projektne aktivnosti mogu trajati od 1. lipnja 2022. do 31. prosinca 2022. Nakon provedbe aktivnosti Povjerenstvu je potrebno dostaviti opisno i financijsko izvješće o namjenskom trošenju sredstava najkasnije do 16. siječnja 2023.

Kriteriji za odabir projekta su ekološka održivost, funkcionalnost, originalnost, utemeljenost na volontiranju, projekt mora imati lako mjerljive (kvantitativne) pokazatelje, provedba projekta mora biti na području Grada Čakovca, projekt mora imati što veći broj korisnika, mora biti unutar zadanoga financijskog okvira, projekt mora biti u nadležnosti Grada Čakovca, a poželjno je da voditelj projekta živi na području Grada Čakovca.

Formalne uvjete i procjenu kvalitete prijavljenih projekata obavlja Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva. Povjerenstvo će pozvati prijavitelje triju najbolje rangiranih projekata da prezentiraju svoj projekt, nakon čega će Povjerenstvo donijeti Odluku o izboru projekta koji će se financirati. Povjerenstvo će Odluku o izboru projekta donijeti u roku od 14 dana od završetka Javnog poziva.

Prijavitelj ima pravo na podnošenje pisanog prigovora na Odluku o izboru projekta u roku od 8 dana od objave Odluke. Prigovor se podnosi Povjerenstvu putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Prigovor se dostavlja na način kao i prijava na Javni poziv. O prigovoru odlučuje pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Čakovca.

S prijaviteljem se prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava potpisuje ugovor o provedbi projekta.

Preuzimanje (DOCX)

X
Skip to content