Izaberite stranicu

REZULTATI JAVNIH POZIVA

ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2022. godinu

Preuzimanje (XLSX)


ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2022. godinu u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi)

Preuzimanje (XLSX)

X
Skip to content