Izaberite stranicu

Služba za poslove gradonačelnice

O odjelu

Služba za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća obavlja:

  • poslove javne nabave, poslove koji se odnose na utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave velike vrijednosti, objave javne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Grad Čakovec sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, poslove vođenja registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, izrade plana nabave, poslove jednostavne nabave;
  • administrativne i tehničke poslove za gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća, poslove izrade i dostave materijala za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, poslove izrade zapisnika, snimanja sjednica, izdavanja akata Gradskog vijeća, savjetodavne pravne poslove za ustanove čiji je osnivač Grad Čakovec, postupa po Zakonu o pravu na pristup informacijama, posebno vezano uz savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Pročelnik je glavni i odgovorni urednik Službenog glasnika Grada Čakovca. Služba obavlja stručne poslove za potrebe Savjeta mladih Grada Čakovca, mjesne samouprave, vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, vodi brigu o potrebama romske zajednice, brine o raspodjeli sredstava proračuna Grada Čakovca iz djelokruga Službe. Obavlja administrativne i stručne poslove za djelovanje izbornih povjerenstava i provedbu izbora za izbore koje provodi Gradsko izborno povjerenstvo;
  • druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Grada Čakovca, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Službe za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća.

Adresa

Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec

Telefon

+385 40 314 938

Fax

+385 40 311 724

Pročelnik

Svetislav Drakulić mag. iur.
X
Skip to content