Izaberite stranicu

Službeni galsnik br. 8/2007

25. svibnja 2007. | Službeni glasnici 2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 8 2007 možete naći:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o novom projektu Gradske poticane stanogradnje za izgradnju višestambene građevine na području Martane Istok, Čakovec,
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca,
Zaključak o prethodnoj Suglasnosti na Prijedlog Izmjena Statuta Umjetničke škole “Miroslav Magdalenić” iz Čakovca,
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca,
Odluka o povjeravanju poslova organizacije, sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada Gradu Čakovcu za Općinu Nedelišće i Općinu Strahoninec,
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec,
Odluka o imenovanju Povjerenstva za popis birača,

AKTI GRADSKOG VIJEĆA U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluke vezane uz Izvješća o poslovanju Gradskih poduzeća“Čakom“ d.o.o. Čakovec,
“Ekom” d.o.o., Čakovec i “Stanorad” d.o.o. Čakovec,
Odluka o imenovanju v.d. direktora GP “Stanorad” d.o.o. Čakovec.

Preuzimanje službenog glasnika.

X
Skip to content