Izaberite stranicu

Službeni galsnik br. 9/2007

15. lipnja 2007. | Službeni glasnici 2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 9 2007 možete naći:

Zaključak o imenovanju Pregovaračkog odbora za donošenje Kolektivnog ugovora za Knjižnicu “Nikola Zrinski” Čakovec
Zaključak o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Ulični potez zapadnog dijela trga E. Kvaternika” u Čakovcu te upućivanje u postupak javne rasprave
Zaključak o usvajanju Programa “Ljeto u Gradu Zrinskih 2007”
Zaključak o sufinanciranju manifestacije “Ljeto u Gradu Zrinskih 2007”
Zaključak o akciji uništavanja ambrozije na području Grada Čakovca
Zaključak o zahtjevu za postavu kioska društva “LINO” d.o.o. Čakovec
Zaključak o kompenzaciji komunalnog doprinosa sa “MIDI” d.o.o., Ivanovec
Zaključak o financiranju tehnološkog odvajanja plivačkog bazena od bazena za obuku plivanja
Zaključak o Izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i ostalim materijalnim pravima radnika Dječjeg centra Čakovec
Rješenje o prijedlogu za razrješenje i imenovanje predsjednika Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Čakovca
Zaključci iz područja imovinsko-pravnih poslova
Zaključci iz područja društvenih djelatnosti
Zaključci iz područja gospodarskih djelatnosti

Preuzimanje službenog glasnika.

X
Skip to content