Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 1/2010

12. ožujka 2010. | Službeni glasnici 2010

 

AKTI GRADONAČELNIKA

1.    Zaključak o raspodjeli sredstava mjesnim odborima i gradskim kotarevima u 2010.
2.    Odluka o izmjenama i dopunama Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
3.    Suglasnost na Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta i Ugovor sklopljen 1.3.2010. između Grada Čakovca i Alfa car d.o.o. Čakovec
4.    Zaključak o imenovanju kandidata člana NO “Međimurje plin” d.o.o. Čakovec i „Hidrogradnje“ d.o.o., Čakovec
5.    Odluka o upravljanju objektom Romskog obiteljskog centra u Kuršancu
6.    Odluka GKP „Čakom“ d.o.o o zapošljavanju u Kulturnom domu u Savskoj Vesi
7.    Odluka o financiranju nabave vozila putem operativnog leasinga

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2009. i Izvješća
a)    Centar za kulturu Čakovec
b)    Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec
c)    Pučko otvoreno učilište Čakovec
d)    Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca
e)    Dječji vrtić Čakovec
2.    Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009.
3.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009.
4.    Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2009.
5.    Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem povjerenih javnih ovlasti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009.
6.    Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009.
7.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009.
8.    Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009.
9.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009.
10.    Odluke o izradi DPU gospodarske zone Pustakovec
11.    Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu
12.    Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
13.    Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca
14.    Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja  boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama
15.    Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2010.
16.    Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2009.
17.    Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
18.    Suglasnost na Aneks Ugovora o kreditu od 05. listopada 2007. (HBOR i Međimurske vode d.o.o.)
19.    Suglasnosti na Statut:
a)    I. Osnovne škole Čakovec
b)    III. Osnovne škole Čakovec
c)    Umjetničke škole Miroslav Magdalenić
d)    Centra za odgoj i obrazovanje
e)    Osnovne škole Kuršanec
f)    Osnovne škole Ivanovec
20.    Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“ i Pohvala
21.    Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca
22.    Odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca

SKUPŠTINA GP EKOM d.o.o.

1. Odluka o imenovanju direktora GP Ekom d.o.o. Čakovec


 

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content