Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 1/2011

10. ožujka 2011. | Službeni glasnici 2011

 

AKTI GRADONAČELNIKA

1.    Odluka o Izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2010.
2.    Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2010.
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku, davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama
4.    Odluke o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na:
a) kanalizacijsku mrežu Grada Čakovca
b) vodovodnu mrežu Grada Čakovca
5.    Zaključak o ukidanju linije autobusnog prijevoza na liniji Čakovec – Mihovljan
6.    Zaključak o usvajanju:
a) Izvješća o financijskom stanju poslova naplate parkiranja od 01.01. do 31.12.2010. GKP „Čakom“ d.o.o.
b) Okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01. – 31.12.2010.
c) Obračuna koncesije za obavljanje poslova premještanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno zaustavljenih, parkiranih i napuštenih vozila na području Grada Čakovca u 2010.
7.    Zaključak o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“
8.    Zaključak o sklapanju Sporazuma s Hrvatskom gorskom službom spašavanja
9.    Zaključak iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti
10.    Zaključci iz područja društvenih djelatnosti

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2010.:
a) Dječji vrtić Čakovec
b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec
c) Centar za kulturu Čakovec
d) Pučko otvoreno učilište Čakovec
e) Javna vatrogasna postrojba Čakovec
2.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2010.
3.    Odluka o donošenju DPU Gospodarska zona Istok – sjeverni dio u Čakovcu
4.    Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem povjerenih javnih ovlasti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010.
5.    Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
6.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.
7.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010.
8.    Izvješće o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2010.
9.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama
10.    Odluka o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak Ustavnog suda RH
11.    Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika u uprave Grada Čakovca
12.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
13.    Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
14.    Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca
15.    Odluka o prodaji zemljišta na Sajmištu u Čakovcu
16.    Odluka o odlagalištu za neopasni otpad Totovec
17.    Suglasnost Dječjem vrtiću Čakovec na uvođenje četverosatnog programa za djecu s teškoćama u razvoju
18.    Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama
19.    Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca u 2010.


ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1.    Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova – pročišćeni tekst

UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA ”PRIJATELJI”

1.    Pravilnik o radu skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja ”Prijatelji”

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content