Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 1/2013

24. veljače 2013. | Službeni glasnici 2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Suglasnost na Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2012.:
a)    Dječjeg vrtića Čakovec,
b)    Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“,
c)    Centra za kulturu Čakovec,
d)    Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
e)    Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.
2.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2012
3.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
4.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
5.    Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012
6.    Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
8.    Odluka o povjeravanju komunalnih poslova na provođenju sistemske deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na području Grada Čakovca
9.    Odluka o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca
10.    Odluka o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca
11.    Odluka o preuzimanju osnivačkih prava Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
12.    Odluke o:
a) prodaji zemljišta na području Globetke Čakovec
b) prodaji zgrade bivšeg CZSS Čakovec
c) gradskoj poticanoj stanogradnji Martane Čakovec

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Prethodna suglasnost za promjenu cijene usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada
2.    Izmjene i dopune Plana nabave za 2013.
3.    Prihvaćanje kolektivnih ugovora:
a)    Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,
b)    Dječjeg vrtića Čakovec
4.    Zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD Krištanovec i DVD Savska Ves
5.    Zaključci iz područja društvenih djelatnosti
6.    Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Čakovca na pripremi i provedbi investicije izgradnje odvodnog sustava i pripadnog uređaja za pročišćavanje Novo Selo na Dravi

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1.    Odluka o ustrojstvu uprave Grada Čakovca – pročišćeni tekst

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

X
Skip to content