Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 10/2010

10. prosinca 2010. | Službeni glasnici 2010

 

AKTI GRADONAČELNIKA

1.    Odluka o donošenju Plana nabave za 2011.
2.    Plana nabave za 2011.
3.    Suglasnosti na planove poslovanja i financijske planove:
a) Dječji vrtić Čakovec
b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec
c) Centar za kulturu Čakovec
d) Pučko otvoreno učilište Čakovec
e) Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovec
4.    Suglasnost na Program uređenja i održavanja groblja za 2011. – GKP „Čakom“ d.o.o.
5.    Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2011.
6.    Odluka o dodjeli stipendija za 2010/2011.
7.    Zaključci iz područja društvenih djelatnostiAKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010.
2.    Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2010.
3.    Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2010.
4.    Odluka o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
5.    Odluka o Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
6.    Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
7.    Odluke  o Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2010.
8.    Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2010.
9.    Odluka o Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2010.
10.    Program javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2010.
11.    Odluka o Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010.
12.    Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010.
13.    Odluka o izradi UPU-a „Gospodarske zone Ivanovec„
14.    Odluka o izradi Izmjene i dopune DPU-a područja oko PU u Čakovcu
15.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
16.    Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. Totovec

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1.    Odluka o visini spomeničke rente Grada Čakovca – pročišćeni tekst

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content