Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 11/2009

25. rujna 2009. | Službeni glasnici 2009

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg  Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009.
2.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009.
3.    Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2009.
4.    Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2009.
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke  o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009.
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2009.
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2009.
8.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2009.
9.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2009.
10.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2009
11.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
12.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zelenim površinama
13.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi u Gradu Čakovcu
14.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa i mačaka lutalica na području Grada Čakovca
15.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
16.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja
17.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
18.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica i radnom vremenu prodavaonica
19.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
20.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade
21.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem
22.    Odluka o izmjenama i dopunama  Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina na području utjecaja odlagališta u Totovcu
23.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika pomoći iz sredstava gradskog proračuna
24.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata
25.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2009.
26.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
27.    Odluka o stavljanju izvan snage Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca
28.    Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca te pripadajuća Odluka
29.    Odluke iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti

AKTI SKUPŠTINE GKP “Čakom” d.o.o

1.    Odluka o imenovanju Uprave Direktora GKP “Čakom” d.o.o.
2.    Odluka o Izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Društva

 

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content