Izaberite stranicu

Službeni glasnik br 12/2006

24. studenoga 2006. | Službeni glasnici 2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 12 2006 možete naći:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2006. god.
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2006. god.
Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Čakovca za 2006. god.
Odluka o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2006. god.
Odluka o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2006. god.
Proračun Grada Čakovca za 2007. god.
Odluka o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2007. god.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2007. god.
Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2007. god.
Program održavanja javnog zelenila i prometnih površina za 2007. god.
Plan nabave Grada Čakovca za 2007. god.
Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2007. god.
Program javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2007. god.
Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2007. god.
Odluka o dopuni Odluke o visini spomeničke rente Grada Čakovca
Rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora
a) OŠ Ivanovec
b) OŠ Kuršanec
Rješenje o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca
Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje kanalizacijskog sustava Međimurja za razdoblje od 2006. do 2011. god.
Odluka o Izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju studenata – Ispravak

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA

Odluka o stipendiranju studenata (pročišćeni tekst)

Preuzimanje službenog glasnika.

X
Skip to content