Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 1/2016

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o imenovanju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak
 2. Odluka o imenovanju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića Cipelica
 3. Odluka o razrješenju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića Cipelica
 4. Odluka o imenovanju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića Cipelica
 5. Odluka o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Čakovec
 6. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Čakovec
 7. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. Osnovne škole Čakovec
 8. Zaključak o utvrđivanju dimnjačarskih područja
 9. Zaključak o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku davanja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o koncesijama za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje od 1.1. do 31.12.2015.
 11. Pravilnik o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ u 2015.
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Čakovec u 2015.
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Centra za kulturu Čakovec u 2015.
 4. Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec
 5. Prethodna suglasnost na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2015.
 6. Odluka o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2015.
 7. Odluka o prihvaćanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec
 8. Suglasnost na Izvještaj o ostvarenju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja u 2015. Dječjeg vrtića Čakovec
 9. Odluka o prestanku Dječjeg vrtića Čakovec
 10. Odluka o imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec – u likvidaciji
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica
 12. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica
 13. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cvrčak
 14. Odluka o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica
 15. Odluka o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak
 16. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2015.
 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2015.
 18. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2015.
 19. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015.
 20. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015.
 21. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2015.
 22. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2015.
 23. Odluka o usvajanju Gradskog programa za mlade Grada Čakovca 2015. – 2020.
 24. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada Čakovca
 25. Odluka o izradi V. Izmjene i dopune GUP-a grada Čakovca
 26. Odluka o donošenju UPU „Gospodarska zona Ivanovec“
 27. Odluka o dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU naselja Novo Selo Rok
 28. Odluka o izradi II. izmjene i dopune UPU – Martane Čakovec – zona Male privrede
 29. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
 30. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih za 2015.
 31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Savjetu mladih Grada Čakovca
 32. Odluka o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Szigetvara

 

AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja „Martane – Istok“ u Čakovcu – pročišćeni tekst
 2. Ispravak tehničke greške

 

Preuzimanje (PDF)


X
Skip to content