Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 1/2017

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Zaključak o usvajanju Okončanog obračuna koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016.
 2. Pravilnik o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2017.
 3. Odluka o dopunama Pravilnika o organizaciji, čuvanju, odabiranju i izlučivanju registraturnog i arhivskog gradiva (Poseban popis gradiva Grada Čakovca s rokovima čuvanja)
 4. Zaključak o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2017. Akcije Grad Čakovec – prijatelj djece
 5. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije „Grad Čakovec – prijatelj djece“
 6. Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Krištanovec
 7. Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Totovec
 8. Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Mačkovec
 9. Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Savska Ves
 10. Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Žiškovec
 11. Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Novo Selo Rok
 12. Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Ivanovec
 13. Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Mihovljan
 14. Odluka o imenovanju članova školskih odbora

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2016.
 2. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2016.
 3. Odluka o davanju suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za zaduženje
 4. Odluka o suglasnosti za:
  a) provedbu ulaganja izgradnje i opremanja Sportskog doma u Ivanovcu,
  b) izgradnju i opremanje Vatrogasnog doma u Kuršancu
 5. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju u 2016.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak
  c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
  d) Centra za kulturu Čakovec
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
 6. Prethodna suglasnost na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2016.
 7. Odluka o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2016.
 8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
 9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
 10. Odluka i Izvješće o provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2016.
 11. Odluka o usvajanju izvješća Međimurskih voda d.o.o.
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od
  01.- 31.12.2016.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 01.01. – 31.12.2016.
 12. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2016.
 13. Odluka o VI. Izmjenama i dopunama GUP-a Grada Čakovca
 14. Odluka o izradi II. izmjene i dopune UPU „Martane – istok“ u Čakovcu
 15. Odluka o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Lipika
 16. Odluka o porezima
 17. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca
 18. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca
 19. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca
 20. Odluka o dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
 21. Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2017.
 22. Odluka o izmjenama i dopunama Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca
 23. Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP Čakovec u 2017.
 24. Prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta:
  a) I. Osnovne škole Čakovec
  b) II. Osnovne škole Čakovec
  c) III. Osnovne škole Čakovec
  d) Osnovne škole Ivanovec
  e) Osnovne škole Kuršanec
  f) Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec
  g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec
 25. Odluka o prodaji zemljišta na Sajmištu
 26. Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste
 27. Odluka o načinu vođenja Zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina na području Grada Čakovca
 28. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova:
  a) deratizacije na području Grada Čakovca za razdoblje od 2017. – 2021.
  b) dezinsekcije na području Grada Čakovca za razdoblje od 2017. – 2021.
 29. Rješenje o razrješenju člana Savjeta mladih Grada Čakovca
 30. Vjerodostojno tumačenje

 

Preuzimanje (PDF)


X
Skip to content