Izaberite stranicu

Službeni glasnik br 13/2006

22. prosinca 2006. | Službeni glasnici 2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 13 2006 možete naći:

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Odluka o donošenju Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca
Zaključci sa 15. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca održane 07.12.2006.

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluke o usvajanju planova poslovanja gradskih ustanova za 2007. god.
a) Dječji centar Čakovecv
b) Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec
c) Centar za kulturu Čakovec
d) Pučko otvoreno učilište Čakovec
e) Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca
Odluka o Projekciji Proračuna Grada Čakovca za 2008. i 2009. god.
Projekcija Proračuna Grada Čakovca za 2008. i 2009. god.
Odluka financijskog plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije 2008. i 2009. godine
Financijski plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije 2008. i 2009. godine
Odluka o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu
Odluka o izmjenama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o formiranju javne kazališne družine pri Centru za kulturu Čakovec
Suglasnosti na izmjene Statuta Osnovne umjetničke škole Čakovec Odluka o naknadama za rad u gradskim tijelima
Cjenik usluga GKP “Čakom” d.o.o.
Odluka o naknadama za rad:
a) u gradskim tijelima
b) u Nadzornim odborima gradskih poduzeća
c) u Upravnim vijećima gradskih ustanova

GRADSKO VIJEĆE U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA GRADSKIH PODUZEĆA

Odluke o usvajanju planova poslovanja gradskih poduzeća za 2007. god.
a) GKP “Čakom” d.o.o.
b) GP “Ekom” d.o.o.
c) GP “Stanorad” d.o.o.

 

Preuzimanje službenog glasnika.

X
Skip to content