Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 14/2008

17. listopada 2008. | Službeni glasnici 2008

 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2008.
2.    Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2008.
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2008.
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture  Grada Čakovca za 2008.
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2008.
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2008.
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2008.
8.    Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Čakovec
9.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
10.    Odluka o zamjeni nekretnina sa Centrom za socijalu skrb Čakovec
11.    Odluka o osnivanju založnog prava
12.    Tumačenje čl. 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata
13.    Odluka o izboru najpovoljnije ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

X
Skip to content