Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 19/2007

27. prosinca 2007. | Službeni glasnici 2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 19. 2007 možete naći:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o Projekciji proračuna Grada Čakovca za 2009. i 2010. godinu
Projekcija proračuna Grada Čakovca za 2009. i 2010. godinu
Odluka o Financijskom planu razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije (2008. – 2010.)
Financijski plan razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije (2008. – 2010.)
Odluka o  usvajanju Programa rada i financijskih potreba Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec za 2008. godinu
Odluka o  usvajanju Plana i programa rada te Financijski plan Centra za kulturu Čakovec za 2008. godinu
Odluka o  usvajanju Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Čakovec za 2008. godinu
Odluka o  usvajanju Programa rada i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca za 2008. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kaznenim odredbama za povredu Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaj odlagališta otpada u Totovcu
Odluka o davanju jamstva za ispunjenje obveza po dugoročnom kreditu društvu GP “Ekom” d.o.o. Čakovec

AKTI GRADSKOG VIJEĆA U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluka o usvajanju Financijskog plana poslovanja za 2008. i Plana investicija GP “Ekom” d.o.o. Čakovec
Odluka o usvajanju Plana poslovanja Razvojne agencije ČakRA d.o.o. Čakovec za 2008. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana GP “Stanorad” d.o.o. Čakovec za 2008. godinu
Odluka o usvajanju Plana poslovanja GKP “Čakom” d.o.o. Čakovec za 2008. godinu

Preuzimanje službenog glasnika.

X
Skip to content