Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 2/2011

16. ožujka 2011. | Službeni glasnici 2011

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za katastarske općine Čakovec, Gornji Pustakovec, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Savska Ves, Šandorovec, Totovec i Žiškovec
2.    Ispravak tehničke greške


ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1.    Ispravak tehničke greške

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content