Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 2/2012

16. svibnja 2012. | Službeni glasnici 2012

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o donošenju prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2012.
2.    Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012
3.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012.
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012.
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2012.
8.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012.
9.    Odluka o raspisivanju Natječaja za zbrinjavanje komunalnog otpada uz sanaciju i rekultivaciju deponije
10.    Odluka o raspisivanju Natječaja za izradu projektne dokumentacije za raspisivanje međunarodnog natječaja za izradu i financiranje kanalizacijskog sistema Dravskog bazena
11.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja,
12.    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu,
13.    Odluka o izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica,
14.    Odluka o izmjeni Odluke o zelenim površinama
15.    Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“
16.    Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2011.
17.    Suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Čakovec
18.    Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2011.
19.    Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog proračuna Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2012.
20.    Odluka o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta
21.    Odluka o prihvaćanju vlasništva nad grobljem u Mihovljanu,
22.    Odluka o prihvaćanju vlasništva nad nerazvrstanim cestama
23.    Odluka o povjeravanju poslova organizacije, sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada Gradu Čakovcu – Općine Nedelišće
24.    Odluka o povjeravanju nekretnine u Dramlju GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec
25.    Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2012.
26.    Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2012.
27.    Odluka o imenovanju Povjerenstva za popis birača

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Prethodna Suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Cjenika komunalnih i komercijalnih usluga GKP “Čakom” d.o.o.
2.    Zaključak o promjeni iznosa naknade za trpljenje neopasnog otpada u Totovcu
3.    Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća za predškolske ustanove na području Grada Čakovca za 2011., kojima Grad Čakovec nije osnivač
4.    Rješenje o imenovanju članice Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec – prijatelj djece
5.    Zaključak o usvajanju Plana aktivnosti i financiranja u 2012., Koordinacijskog odbora Grad Čakovec-prijatelj djece
6.    Zaključak iz područja društvenih djelatnosti

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

X
Skip to content