Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 2/2013

26. ožujka 2013. | Službeni glasnici 2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca
2.    Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Grada Čakovca
3.    Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca
4.    Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca
5.    Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika
6.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2012.
7.    Odluka o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna Grada Čakovca za 2012.
8.    Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“
9.    Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije i Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
10.    Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2013.
11.    Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013.
12.    Odluka o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“
13.    Odluka o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o:
a.    o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od 1. 1. – 31. 12. 2012.
b.    o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina – Grad Čakovec od 1. 1. – 31. 12. 2012.
14.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
15.    Odluka o prijenosu nekretnina bivši Vojni poligon Čakovec
16.    Odluka o ponudi za darovanje i zamjenu zemljišta – Vrtovi Ivanovec
17.    Odluka o kandidaturi za članove Nadzornog odbora Međimurje plin d.o.o.
18.    Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih za 2012.
19.    Odluka o izmjeni Odluke o vrhunskom sportašu
20.     Odluka o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca
21.    Odluka o izmjenama i dopunama Oduke o javnim priznanjima Grada Čakovca

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Zaključci o potvrđivanju zapovjednika DVD: Žiškovec, Novo Selo Rok, Ivanovec, Mihovljan i Kuršanec
2.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
3.    Pravilnik o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Čakovca
4.    Zaključak o usvajanju Okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01. do 31.12.2012.
5.    Odluka o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade
6.    Rješenje o imenovanje Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatske za Dječji vrtić Čakovec

 

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

1.    Ispravak tehničke greške

 

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1.    Odluka o komunalnom doprinosu (pročišćeni tekst)

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

X
Skip to content