Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 2/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova
Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca
Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima
Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content