Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 2/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 4. lipnja2021. do 31. prosinca 2021.
Odluka o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca
Statutarna odluka o dopunama Statuta Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade »Josip Štolcer Slavenski « i Glazbene nagrade Grada Čakovca
Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. – 2027.
Odluka o osnivanju Radne zone Martane istok Čakovec
Odluka o osnivanju Radne zone Martane zapad Čakovec
Odluka o pristupanju Grada Čakovca u LAG »Međimurski doli i bregi«
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022.
Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za proširenje djelatnosti na novu lokaciju
Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za otvaranje dvije odgojno- obrazovne skupine na novoj lokaciji
Odluka o imenovanju ulice u Čakovcu
Odluka o imenovanju ravnateljice Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec
Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu
Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odluka o usvajanju Izvještaja o planiranim i ostvarenim prihodima i planiranim i ostvarenim rashodima za groblja Mihovljan, Ivanovec i Šandorovec za 2021.
Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2021.
Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca
Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Čakovca za 2021.
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2021.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2021.
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2021.
Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2021.

AKTI GRADONAČELNICE
Odluka o 3. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Čakovca za 2021. godinu
Rješenje o imenovanju Etičkog povjerenstva Grada Čakovca
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.
Zaključak o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2022. Koordinacijskog odbora akcije »Grad Čakovec – prijatelj djece«

 

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content