Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 2/2023

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o donošenju VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca
 2. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona istok – sjeverni dio u Čakovcu
 3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.
 5. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2022.
 6. Godišnji izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja za 2022.
 7. Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Čakovca u 2023.
 8. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
 9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
 10. Suglasnost na Izvještaj o ostvarenju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica u 2022.
 11. Suglasnost na Izvještaj o ostvarenju plana i programa rada i financijskog poslovanja u 2022. Dječjeg vrtića Cvrčak
 12. Suglasnost na Izvještaj o izvršenju programa rada i razvitka i izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2022.
 13. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec od 1.1. 2022. do 31.12.2022.
 14. Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2022. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec za 2022.
 15. Prethodna suglasnost na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2022.
 16. Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara za Grad Čakovec u 2022.
 17. Odluka o usvajanju teksta Aneksa I. Ugovora o upravljanju sportsko – rekreativnim objektima
 18. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nerazvrstanoj cesti
 19. Odluka o dodjeli Zlatnika „Grb Grada Čakovca“ Ivanu Zrni
 20. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo Josipu Balogu
 21. Odluka o dodjeli Nagrade Adama Zrinskog Dječjem gradskom kazalištu Čakovec
 22. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade u području sporta Bojanu Ružiću
 23. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade u području znanosti i obrazovanja Astronomskom društvu Vega
 24. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade u području rada udruga Zrinskoj gardi Čakovec
 25. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2022.

AKTI GRADONAČELNICE

 1. Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama na području Grada Čakovca
 2. Zaključak o sufinanciranju troškova ručka za učenike Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec

ODLUKE POVJERENSTVA ZA NADZOR PRIMJENE KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA

 1. Mišljenje

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content