Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 2/2014

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o prodaji dijela poslovnih udjela GKP-a Čakom
2.    Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje za nabavu teretnih vozila i o povjeravanju nabave GKP-u Čakom d.o.o
3.    Odluka o povjeravanju nabave za mobilno reciklažno dvorište GKP-u Čakom d.o.o.
4.    Odluka o gradnji sportske školske dvorane Osnovne škole u Ivanovcu
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
7.    Odluka o Savjetu mladih Grada Čakovca
8.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o stipendiranju studenata
9.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluka o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
10.    Odluka o izmjeni i dopuni Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
11.    Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca
12.    Odluka o usvajanju:
a)    Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2014.
b)    Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013.
13.    Odluka o prodaji dijela Društvenog doma Novo Selo Rok
14.    Odluka o usvajanju Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2013.
15.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za određivanje imena ulica i trgova

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Rješenje o izboru Komisije za javna priznanja
2.    Suglasnost za nabavu i odluka o povjeravanju nabave za polupodzemne spremnike GKP-u Čakom d.o.o.
3.    Zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Novo Selo na Dravi
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o bagatelnoj nabavi
5.    Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Čakovca u Komisiju za aglomeraciju Čakovec
6.    Izmjene i dopune Rješenja o imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača
7.    Zaključak iz područja društvenih djelatnosti

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

X
Skip to content