Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 2/2015

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o davanju Suglasnosti GKP d.o.o. za prihvat i zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada iz naselja Parag, u Totovec
 2. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD-a i zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Čakovca
 3. Zaključak o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2015. Akcije „Grad Čakovec prijatelj djece“
 4. Zaključak o stipendijama
 5. Rješenje o izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
 6. Zaključak o određivanju visine naknade za korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacija „Dan Grada Čakovca“ i“ Antunovsko proštenje“
 7. Rješenje o imenovanju Komisije za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe
 8. Zaključak o provođenju projekta “Gradski vrtovi”
 9. Povelja između grada Čakovca i općine Blagoevgrad

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada Čakovca
 2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a Romskog naselja Kuršanec
 3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a „Martane-istok“ u Čakovcu
 4. Odluka o izradi UPU-a kompleksa „MTČ“ u Čakovcu
 5. Odluka o izradi UPU kompleksa farmi Agromeđimurje u Čakovcu
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji dvodijelne školske sportske dvorane OŠ Ivanovec
 7. Odluka o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2014. i
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2014.,
 8. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada Totovec
 9. Suglasnost za nabavu komunalnih vozila i za kreditno zaduženje GKP „Čakom“ d.o.o.
 10. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca
 11. Suglasnost na Statut Centra za kulturu Čakovec
 12. Prethodna suglasnost na Statute:
  a) Osnovne škole Čakovec;
  b) II. Osnovne škole Čakovec;
  c) III. Osnovne škole Čakovec;
  d) Centra za odgoj i obrazovanje;
  e) Osnovne škole Kuršanec;
  f) Osnovne škole Ivanovec;
  g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić,
 13. Odluka o osnivanju:
  a) Dječjeg vrtića Cvrčak i
  b) Dječjeg vrtića Cipelica
 14. Odluka o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika“ europskih gradova
 15. Odluka o usvajanju:
  a) Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2015.
  b) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2014.
 16. Odluka o smanjenju iznosa zakupnine poslovnih prostora
 17. Odluka o promjeni granica naselja na području Grada Čakovca
 18. Odluka o imenovanju ulice na području Grada Čakovca
 19. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa

 

Preuzimanje (PDF)


X
Skip to content