Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 3/2011

11. ožujka 2011. | Službeni glasnici 2011

 

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Donošenje Zaključka o raspodjeli sredstava mjesnim odborima i gradskim kotarevima u 2011.
2.    Donošenje Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite za Grad Čakovec
3.    Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Čakovca
4.    Donošenje plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni u 2011.
5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stipendijama u akademskoj 2010./2011.
6.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća za predškolske ustanove na području Grada Čakovca za 2010.
7.    Zaključci iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti
8.    Zaključci iz područja društvenih djelatnosti

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010.
2.    Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2010.
3.    Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2011.
4.    Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011.
5.    Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011.
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.
8.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011.
9.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2011.
10.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2011.
11.    Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca
12.    Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2011.
13.    Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“ i dodjeli Zahvalnice Grada Čakovca
14.    Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije na području Grada Čakovca
15.    Odluka o usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Čakovca za 2010.
16.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca
17.    Odluka o provođenju aktivnosti sukladno Smjernicama za razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011. i 2012
18.    Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a Grada Čakovca u 2011.
19.    Odluka o imenovanju ulice na području Grada Čakovca
20.    Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2010. i Odluka o prihvaćanju Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2011.
21.    Odluka o:
a) priznavanju i prijenosu prava vlasništva Hrvatskom crvenom križu, GDCK Čakovec
b) darovanju nekretnina Gradu Čakovcu od strane Dječjeg vrtića Čakovec
c) prodaji i darovanju zemljišta u ulici Jakova Gotovca u Čakovcu
d) zemljištu u Martanama Istok Čakovec
e) zemljištu u Martanama Istok – zona male privrede Čakovec
f) preoblikovanju NK „Međimurje“ Čakovec
g) zemljištu u gospodarskoj zoni Martane Zapad Čakovec

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content