Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 3/2013

25. travnja 2013. | Službeni glasnici 2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca
2.    Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2013.
3.    Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013.
4.    Odluka o izmjenama i dopunama:
a)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca  za 2013.
b)    Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2013.
c)    Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2013.
5.    Odluka o sufinanciranju izgradnje oporabilišta otpada Totovec – I. etapa
6.    Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca
7.    Odluka o izradi izmjene i dopune DPU „Mihovljan – Športska“
8.    Odluka o prodaji zemljišta na Vojnim vrtovima Sjever u Čakovcu
9.    Suglasnost na kalkulaciju za izgradnju stambene zgrade Martane Čakovec – Gradska poticajna stanogradnja za 2013.

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Zaključak o usvajanju Izvješća o financijskom stanju poslova naplate parkiranja od 01.01. do 31.12.2012.
2.    Zaključci o potvrđivanju zapovjednika DVD-a
3.    Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu postupka nadmetanja za izradu natječajne dokumentacije za Projekt „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Čakovec“
4.    Druge izmjene i dopune Plana nabave Grada Čakovca za 2013.

 

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1.    Statut Grada Čakovca (pročišćeni tekst)
2.    Poslovnik o radu Gradskog vijeća (pročišćeni tekst)

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

X
Skip to content