Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 3/2021

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o izradi izmjene i dopune UPU prostora vojarne u Čakovcu
Odluka o izradi III. izmjene i dopune UPU »Martane – zona male privrede«
Odluka o izradi UPU-a Vojni vrtovi sjever, II. etapa
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa farmi Agromeđimurja u Čakovcu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Radne zone Martane Čakovec
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok – Pustakovec
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Ivanovec
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Totovec
Odluka o vraćanju u vlasništvo bivšim vlasnicima zemljište u k.o. Totovec
Odluka o ustrojstvu uprave Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2021.
Odluka o pokretanju postupka definiranja obuhvata i uspostave Urbanog područja Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027.
Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2021./2022.
Odluka o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec
Odluka o predlaganju članova Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.
Odluka o predlaganju članova Nadzornog odbora GKP Čakom d.o.o.
Odluka o predlaganju članova Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o.
Odluka o predlaganju članova Nadzornog odbora GP Stanorad d.o.o.
Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca
Odluke o dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca
Odluka o raspisivanju izbora u Mjesnom odboru Štefanec
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za izgradnju i opremanje Sportskog doma u Ivanovcu
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za društveni dom u Mačkovcu – obnova i preuređenje
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za rekonstrukciju vatrogasnog doma u Savskoj Vesi

AKTI GRADONAČELNICE
Odluka o imenovanju zapovjednika vatrogasne zajednice Grada Čakovca
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir ponuda za manifestaciju Porcijunkulovo 2021.
Rješenje o izmjeni Rješenja
Zaključak o visini naknada za korištenje javne površine i naplati parkiranja za vrijeme održavanja manifestacije »Porcijunkulovo 2021.«
Zaključak o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Čakovca
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čakovca
Rješenje o imenovanju Savjeta za zdravi Čakovec
Rješenje o imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Čakovca
Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu novčanih pomoći
Rješenje o imenovanju Komisije za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe
Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
Rješenje o imenovanju Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja
Rješenje o imenovanju Komisije za vizualni identitet Grada Čakovca i likovnu djelatnost
Rješenje o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Čakovca
Rješenje o imenovanju Komisije za nakladničku djelatnost
Rješenje o imenovanju Komisije za amatersko stvaralaštvo
Rješenje o imenovanju Suradničkog vijeća za zelene površine Grada Čakovca
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Novo Selo na Dravi
Rješenje o imenovanju privremenog skrbnika
Dopuna Plana prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2021.
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica
Rješenje o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca za 2021.
Zaključak o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu novčanih potpora za akademsku 2021./2022. redovnim studentima
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Mihovljan
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Mačkovec

AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca – proč. tekst

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content