Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 3/2023

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije
 2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023.
 3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2023.
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023.
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023.
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023.
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023.
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023.
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023.
 10. Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage UPU „Sajmište – II etapa“ u Čakovcu
 11. Odluka o ustrojstvu uprave Grada Čakovca
 12. Odluka o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca
 13. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra pod upravom Grada Čakovca
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca
 15. Prethodna suglasnost na prijedlog izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023.
 16. Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec
 17. Odluka o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola
 18. Odluka o izgradnji IV. osnovne škole Čakovec
 19. Odluka o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
 20. Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Čakovec
 21. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 22. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

AKTI GRADONAČELNICE

 1. Odluka o imenovanju koordinatora i zamjenika koordinatora za nediskriminaciju

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1. 1. Pravilnik o jednostavnoj nabavi – pročišćeni tekst

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content