Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 3/2015

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Štefanec
 2. Zaključak o visini naknada za korištenje javne površine i naplati parkiranja za vrijeme održavanja manifestacije „Porcijunkolovo 2015.“
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2015.
 2. Odluka o zaduženju Grada Čakovca
 3. Odluka o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka Stanorad-a d.o.o.
 4. Odluka i usvajanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015.
 5. Odluka o izradi UPU-a „Gospodarska zona Ivanovec“
 6. Odluka o izradi izmjene i dopune UPU-a naselja Novo Selo Rok
 7. Odluka o osnivanju Radne zone Martane Čakovec
 8. Odluka o osnivanju Gospodarske zone Ivanovec
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok – Pustakovec
 10. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Čakovca
 11. Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca
 12. Odluka o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od posebnog interesa za Grad Čakovec
 13. Odluka o pokretanju investicije temeljem Odluke o odabiru projekta od strane FZOEU
 14. Odluke o davanju na upravljanje GP „Ekom“:
 15. e-bicikla
 16. golf terena
 17. Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2015./2016.

 

Preuzimanje (PDF)


X
Skip to content