Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 3/2016

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Suglasnost na privremeno uvećanje broja djece u odgojno-obrazovnim skupinama u:
  a) Dječjem vrtiću Cipelica
  b) Dječjem vrtiću Cvrčak
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
 3. Zaključak o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca za akademsku 2016./2017.
 4. Zaključak o visini naknade za korištenje javne površine i naplati parkiranja za vrijeme održavanja manifestacije „Porcijunkulovo 2016.“
 5. Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Grada Čakovca za razdoblja do 2020.
 6. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Čakovca
 7. Odluka o donošenju 1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.
 8. 1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.
 9. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Cipelica
 10. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak
 11. Zaključak o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i uvjetima i vremenu korištenje elektroakustičkih i akustičkih uređaja te izvođenja žive glazbe na otvorenom prostoru u vrijeme održavanja gradske manifestacije „Porcijunkulovo 2016“
 12. Pravilnik o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2016.

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016.
 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016.
 4. Odluka o izmjenama i dopunama:
 5. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
 6. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
 7. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016.
 8. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016.
 9. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016.
 10. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2016.
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju
 12. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020.
 13. Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca
 14. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Martane Čakovec – zona male privrede“
 15. Odluka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016.
 16. Odluka o isplati sredstava naknade za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnina u Totovcu
 17. Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2016. / 2017.
 18. Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2016. / 2017.
 19. Suglasnost na Odluku o davanju na korištenje poslovnog prostora korisnicima:
  1. Dječjeg vrtića Cipelica
  2. Dječjeg vrtića Cvrčak
 20. Odluka o otvaranju jedne skupine jaslica u:
  1. Dječjem vrtiću Cipelica
  2. Dječjem vrtiću Cvrčak

21. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovc

 

Preuzimanje (PDF)


X
Skip to content