Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 3/2017

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Gornji Vidovec
 2. Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Štefanec
 3. Zaključak o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika Grada Čakovca
 4. Zaključak o naknadi troškova izborne promidžbe za izbore članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
 6. Suglasnost na privremeno uvećanje broja djece u:
  a) Dječjem vrtiću Cvrčak
  b) Dječjem vrtiću Cipelica

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Rješenje o izboru Mandatne Komisije Gradskog vijeća Grada Čakovca
 2. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca
 3. Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca
 4. Rješenje o imenovanju:
  a) Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
  b) Odbora za financije i proračun
  c) Odbora za društvene djelatnosti
  d) Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
  e) Komisije za određivanje imena ulica i trgova
 5. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam
 6. Odluka o izradi IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu
 7. Odluka o ukidanju statusa dijela nerazvrstane ceste poljskog puta
 8. Odluka o prodaji zemljišta u Čakovcu, J. Gotovca
 9. Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2017. / 2018.
 10. Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2017. / 2018.
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2017.
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja
 13. Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu – pročišćeni tekst
 2. Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca – pročišćeni tekst

 

Preuzimanje (PDF)


X
Skip to content