Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 4/2010

28. svibnja 2010. | Službeni glasnici 2010

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.    Srednjoročni programa korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca
2.    Zaključak o izradi kriterija za dodjelu sredstava obrtnicima s područja Grada Čakovca
3.    Odluka o dodjeli potpore obrtnicima s područja Grada Čakovca
4.    Suglasnost za zaduženje te donošenje Odluke o nabavi GKP „Čakom“ d.o.o.
5.    Suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta:
a)    Dječjeg vrtića Čakovec,
b)    Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,
c)    Centra za kulturu Čakovec,
d)    Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.
6.    Suglasnost na Statut II. Osnovne škole Čakovec
7.    Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
8.    Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca
9.    Odluka o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava i ravnatelja ustanova Grada Čakovca
10.    Odluka o naknadama za rad u gradskim tijelima
11.    Odluka o kandidaturi za člana Nadzornog odbora:
a)    „Hidrogradnje“ d.o.o. Čakovec
b)    „Međimurje plina“ d.o.o. Čakovec
12.    Odluka o prikupljanju komunalnog otpada i korištenju odlagališta u Totovcu Općini Selnica
13.    Odluka o prikupljanju komunalnog otpada i korištenju odlagališta u Totovcu Općini Vratišinec
14.    Zaključak o donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. Krištanovec, k.o. Mihovljan, k.o. Novo Selo Rok i k.o. Totovec
15.    Odluka o najpovoljnijim ponuđačima za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  Republike Hrvatske
16.    Odluka o imenovanju i promjeni naziva ulica
17.    Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a Grada Čakovca  u 2010.
18.    Odluka o usvajanju Izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2009.
19.    Odluka o imenovanju i promjeni naziva ulica
20.    Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (od ožujka 2002., ožujka 2006. i svibnja 2008.)
21.    Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Čakovca za 2009.
22.    Odluke iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

 

X
Skip to content