Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 4/2011

27. srpnja 2011. | Službeni glasnici 2011

 AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Zaključak o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
 2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2011.
 3. Zaključak o obavljanju dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području Grada Čakovca
 4. Zaključak o sufinanciranju manifestacije »Ljeto u Gradu Zrinskih 2011.«
 5. Zaključak o uništavanju ambrozije
 6. Zaključak o zahtjevu crkve Sv. Antuna Padovanskog
 7. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Totovec
 8. Odluka o suradnji s Gradom Szigetvarom

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o donošenju II-ih Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca
 2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a područja oko Policijske uprave u Čakovcu
 3. Odluka o donošenju UPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec
 4. Odluka o donošenju DPU-a »Centar« Ivanovec Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Čakovca
 5. Odluka o donošenju DPU-a prostora vojarne u Čakovcu,
 6. Odluka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1.siječnja do 30. lipnja 2011.
 7. Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja
 9. Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
 10. Odluka o usvajanju Poslovnog plana za investiciju sanacije odlagališta Totovec I.faza – sanacija odlagališta Totovec – povećanje investicije, II. faza – oporabilište otpada Totovec
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama
 12. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec
 13. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Čakovec ima udjele, odnosno dionice
 14. Odluka o upravljanju dječjim vrtićima i jaslicama, u vlasništvu Grada Čakovca
 15. Odluka o darovanju Dječjeg vrtića »Mrav« u Mačkovcu i Dječjeg vrtića i jaslica u vlasništvo
 16. Suglasnost na prijenos Ugovora o zakupu poslovnog prostora na adresi Josipa Bana Jelačića 25, Čakovec sklopljenog između Dječjeg vrtića Čakovec i Dječjeg vrtića Dječja mašta

 

X
Skip to content