Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 4/2012

18. srpnja 2012. | Službeni glasnici 2012

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG)
2.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2012.
3.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2012.
4.    Odluka  o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2012. do 30. lipnja 2012.
5.    Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune PUP „Sajmište-II. etapa“ Čakovec
6.    Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Martane – Istok“ u Čakovcu
7.    Suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
8.    Suglasnost na ekonomske cijene programa u jaslicama Dječjeg vrtića
9.    Odluka o izmjeni Odluke o načinu boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
10.    Načelna suglasnost na Odluku o utvrđivanju programa u odnosu na vrstu i trajanje za pedagošku godinu 2012/2013.
11.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju ulica u Mačkovcu
12.    Odluka o povjeravanju poslova organizacije, sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada Općine Strahoninec, Gradu Čakovcu

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2012.
2.    Zaključak o produženom boravku u školskoj 2012/2013.
3.    Zaključak o sufinanciranju manifestacije „Porcijunkolovo 2012.“
4.    Zaključak o prihvaćanju domaćinstva 14. Međunarodnog gudačkog natjecanja Rudolf Matz

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

X
Skip to content