Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 4/2013

19. lipnja 2013. | Službeni glasnici 2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Rješenje o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Čakovca
2.    Rješenje o Izboru Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca
3.    Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca
4.    Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca
5.    Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca
6.    Rješenje o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Čakovca
7.    Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca
8.    Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca
9.    Rješenje o izboru Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Čakovca
10.     Rješenje o izboru Komisije za određivanje imena ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Čakovca
11.    Izmjena Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta
12.    Odluke o izmjenama i dopunama:
a)    Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca
b)    Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
13.    Odluka o prihvaćanju Sporazuma o podjeli imovine između Općine Mala Subotica i Grada Čakovca
14.    Odluke o dopuni:
a)    Odluke o komunalnom doprinosu
b)    Odluke o komunalnoj naknadi
15.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.   Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Čakovec

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

X
Skip to content