Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 4/2018

26. listopada 2018. | Službeni glasnici 2018

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Čakovca unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
 2. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018.
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018.
 4. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec
 5. Odluka o komunalnom redu
 6. Odluka o komunalnoj naknadi
 7. Odluka o komunalnom doprinosu
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zelenim površinama
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade
 12. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
 13. Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara
 14. Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019.
 15. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Čakovca
 16. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves
 17. Odluka o osiguranju prostora za socijalne potrebe
 18. Odluka o kupnji zemljišta na području UPU oko Policijske uprave u Čakovcu
 19. Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o provođenju DPU-a Gospodarska zona Istok – Sjeverni dio u Čakovcu između Grada Čakovca i Međimurske županije
 20. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u k.o. Mihovljan
 21. Odluka o u prijenosu vlasništva bez naknade za zemljišne čestice u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Mihovljan potrebne za gradnju Sjeverne obilaznice Čakovca
 22. Odluka o prijenosu vlasništva bez naknade za sve ostale zemljišne čestice u kastastarskim općinama na području Grada Čakovca za potrebe Sjeverne obilaznice
 23. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca
 25. Odluka o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Čakovca
 2. Zaključak o Zimskoj službi, zima 2018/2019.
 3. Izmjene Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2018.
 4. Odluka o uređenju spomen obilježja zaustavljanju tenkovske kolone 1991.g. u Čakovcu

4-2018

X
Skip to content