Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 4/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti vijećnika
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022.
Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odluka o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. – 2027.

AKTI GRADONAČELNICE
Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu novčanih potpora za akademsku 2022./2023. redovnim studentima
Odluka o predlaganju kandidata za članove Nadzornog odbora Međimurje plin d.o.o. Čakovec
Pravilnik o unutarnjem redu Uprave Grada Čakovca
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju i razrješenju članova školskih odbora
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
Odluka o porezima – pročišćeni tekst
Odluka o komunalnoj naknadi – pročišćeni tekst

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content