Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 4/2014

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka za školsku 2014/2015
 2. Rješenje o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec – prijatelj djece
 3. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju nadzornih odbora gradskih poduzeća
 4. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o utvrđivanju uvjeta za održavanje manifestacije „Porcijunkolovo“.

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2014.
 2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2014.
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014.
 4. Odluka o izradi III. Izmjene i dopune UPU-a „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu
 7. Odluka o usvajanju:
  a) Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec
  b) Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec
 8. Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca u školskoj godini 2014./2015.
 9. Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Čakovec 1 i Dječjeg vrtića Čakovec 2

 

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1. Odluka o stipendiranju studenata (pročišćeni tekst)
 2. Odluka o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca (pročišćeni tekst)

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

X
Skip to content