Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 4/2015

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Zaključak o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca
 2. Zaključak o:
  a) Imenovanju Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2015./2016.
  b) Prihvaćanju Operativnog plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca – zimska služba 2015./2016.
 3. Izmjena Rješenja o imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Čakovca

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Zaključak o poslovanju GP Stanorad d.o.o.
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“
 3. Odluka o proglašenju Ljube Kuntarića Počasnim građaninom Grada Čakovca
 4. Odluka o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Hurstville City
 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca
 7. Odluke o imenovanju ulica:
 8. u Totovcu
 9. u Mačkovcu
 10. u Perivoju Zrinskih
 11. Odluka o izmjeni Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Čakovca
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca za 2015.
 13. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2015.
 14. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2016.

 

ODBOR ZA STATUT, POSLVONIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1. Pravilnik o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca – pročišćeni tekst

 

VIJEĆE ROMSKE NACIOANLNE MANJINE GRADA ČAKOVCA

 1. Statut Vijeća romske nacionalne manjine Grada Čakovca

 

Preuzimanje (PDF)


X
Skip to content