Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 4/2017

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o potvrđivanju Odluke Skupštine DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane o imenovanju zapovjednika
 2. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za dodjelu novčanih pomoći
 3. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za stipendije
 4. Zaključak o zimskoj službi zima 2017/2018.

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017.
 2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
 4. Odluka o donošenju IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sajmište – II. etapa u Čakovcu
 5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ivanovec – zona male privrede“
 6. Odluka o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec
 7. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“
 8. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017.
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
 11. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2016.
 12. Odluka o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova i Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca
 14. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 15. Rješenje o imenovanju članova Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

Preuzimanje (PDF)


X
Skip to content