Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 5/2013

25. srpnja 2013. | Službeni glasnici 2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca na dan 30.06.2013.
2.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca
3.    Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca
4.    Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje GKP „Čakom“ d.o.o.
5.    Odluka o:

 • izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu;
 • izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem;
 • izmjenama i dopunama Odluke o zelenim površinama;
 • izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja;
 • izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova;
 • izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila;
 • izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
 • izmjenama i dopunama Odluke o  uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama;
 • izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica;
 • izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi;
 • Izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama;
 • izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu;

6.     Odluka o imenovanju:

 • apovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca;
 • Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca;

7.    Odluka o usvajanju Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec u 2012. i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2012.
8.    Odluka o izmjenama i dopunama:

 • Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca;
 • Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama;
 • Odluka o realizaciji IPA projekta Dječjeg vrtića Čakovec;

9.    Odluka o prihvaćanju:

 • Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2012.;
 • Godišnjeg financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013.

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Rješenje o imenovanju Upravnih vijeća ustanova
2.    Rješenje o imenovanju Nadzornih odbora gradskih poduzeća
3.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
4.    Rješenje o imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Čakovca
5.    Rješenje o izmjeni Rješenja o Komisiji za davanje u zakup krovova zgrada u vlasništvu Grada Čakovca
6.     Zaključka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području MO Štefanec
7.    Zaključak o financiranju prijevoza učenika iz naselja Štefanec
8.    Zaključak o produženom boravku za učenike razredne nastave
9.    Zaključak o potvrđivanju zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Čakovca
10.    Zaključak o isplati troškova izborne promidžbe
11.    Odluka o kandidatu za člana Nadzornog odbora „Međimurskih voda“ d.o.o.
12.    Odluka o kandidatu za člana Nadzornog odbora „Međimurska hidrogradnja“ d.o.o.
13.    Odluka o kandidatu za člana Nadzornog odbora „Međimurje – plin“ d.o.o.
14.     Zaključak o utvrđivanju uvjeta za održavanje manifestacije «Porcijunkulovo»

 

AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

1.    Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – pročišćeni tekst

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

X
Skip to content