Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 5/2019

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca od 01.01. do 30.06.2019.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2019.
Odluka o izradi izmjene i dopune UPU »SLEMENICE – POD JALŠOM«
Odluka o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Yanchenga
Odluka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 01.01.2019.do 30.06.2019.
Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2020.

AKTI GRADONAČELNIKA

Rješenje o imenovanju Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja
Zaključak o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu novčanih potpora za akademsku 2019/2020. godinu

AKTI ODBORA ZA STATUTARNOPRAVNA PITANJA

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja »VOJNI VRTOVI – SJEVER« ČAKOVEC

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content