Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 5/2021

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2021.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2021.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2021.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2021.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2021.
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Globetka – istok«
Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za osnivanje prava građenja na zemljištu Grada Čakovca u svrhu izgradnje građevine sportsko rekreativne namjene
Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2022.
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca
Odluka o prihvaćanju teksta Aneksa I. Sporazumu zaključenom između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica
Odluka o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves
Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima
Program potpora ugostiteljima na području Grada Čakovca radi ublažavanja posljedica otežanog rada u uvjetima pandemije virusa COVID-19

AKTI GRADONAČELNICE
Rješenje o imenovanju Suradničkog vijeća za zelene površine Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Plana prijma u službu za 2021.
Odluka o mjerenjima posebne namjene odnosno procjene razine onečišćenosti zraka
Odluka o osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Čakovca
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Novo Selo Rok
Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca za 2021.

ISPRAVCI
Ispravak tehničke pogreške

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content