Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 5/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora
Odluka o zaključenju Aneksa Sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec i Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj godini 2022./2023.
Odluka o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola
Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
Odluka o imenovanju Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odluka o određivanju naknade članu Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca

AKTI GRADONAČELNICE
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica

 

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content